Vaša pozícia: Home » O ginku » Ekoturistika

Hľadanie v katalógu Cdfoto.net:
 Klub priateľov ginka a ekoturistiky Vám prináša na týchto webstránkach informácie o ekoturistike so špeciálnou časťou venovanou podpore pestovania stromu ginko biloba vrátane informácií o možnosti výmeny semien a malých stromčekov.
Tu môžete uverejniť svoje fotografie, príspevky, tipy na cestovanie a výlety.

Definícia ekoturizmu podľa The International Ecotourism Society (TIES
): Ekoturizmus je zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí, ktoré chráni životné prostredie a zlepšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva (TIES, 1990). Ekoturistika vytvára jednotu v ochrane prírody a miestneho obyvateľstva s trvalo udržateľnou turistikou. Tí, ktorí implementujú a podieľajú sa na ekoturistike by mali dodržiavať tieto zásady:
 
- minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie
- budovať environmentálne a kultúrne povedomie a rešpekt
- poskytovať pozitívne zážitky návštevníkom aj hostiteľom
- poskytnúť finančný príspevok na ochranu prírody
- poskytnúť finančný benefit a podporu miestnemu obyvateľstvu - miestnym
  službám, jedlám a výrobkom
- prejaviť citlivosť pri posudzovaní politických, environmentálnych a sociálnych
  pomerov hostiteľskej krajiny

 Trvalo udržateľný turizmus (cestovateľský priemysel):
 Trvalo udržateľný turizmus sa chápe ako rozhodujúca súčasť riadenia všetkých zdrojov tak, aby mohli byť naplnené
 ekonomické, sociálne a etické potreby a aby bola súčasne zachovaná kultúrna integrita, významné ekologické procesy,
 biologická diverzita a systémy podporujúce život. (United Nations World Tourism Organization)

 Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý dokáže naplniť potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozil splnenie potrieb
 nasledujúcich generácií. (World Commission on Environment and Development, 1987)

 Zodpovedný turizmus (cestovateľský priemysel
):
 -
minimalizuje negatívny vplyv na ekonomické, životné a sociálne prostredie
 - vytvára väčší ekonomický prospech pre miestnych obyvateľov a
zlepšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva
 - zlepšuje pracovné podmienky a prístup k priemyselným vymoženostiam
 -
pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú života a životných príležitostí miestneho obyvateľstva tieto faktory zahrňuje do
   podnikateľských zámerov 
 - pozitívne prispieva k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva zahŕňajúceho biodiverzitu
 - turistom poskytuje viac príjemných zážitkov tým, že umožňuje cieľavedomé spojenia s miestnym obyvateľstvom a väčšie
   porozumenie pre miestne
kultúrne, environmentálne a sociálne pomery
 - zapája aj fyzicky postihnutých ľudí
 -
prejavuje citlivosť ku kultúram, podporuje vzájomný rešpekt medzi turistami a hostiteľmi, buduje lokálnu hrdosť a dôveru  

 (Cape Town Declaration on Responsible Tourism in Destinations, 2002)
 

Príroda vo Vysokých Tatrách
Späť

O ginku |  Príbehy o ginku | Fotogaléria | PRI & legislatíva | Ekoturistika| Zdravie |Kontakt

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava